Giả lập hội thoại


Who's that next to Emily?

Ai ngồi kế bên Emily thế?

Oh, he is her new boyfriend. Do you think he is handsome?

À, đó là bạn trai mới của cậu ấy đấy, cậu có nghĩ là anh ta đẹp trai không?

Yes, I really like boys with short curly hair like that. They look good.

Có, tớ cực kì thích những cậu trai tóc ngắn, xoăn như thế, trông đẹp lắm.

Oh, I don’t think so. He’s too skinny, and I don’t like his beard.

À tớ không nghĩ thế, anh ta hơi gầy quá, mà tớ cũng ko thích bộ râu kia.

Oh, I remember you don't like it when a guy has facial hair.

À tớ nhớ rồi, cậu không thích người đàn ông nào có râu.

I don’t. I prefer the type of man with short straight hair and a square face.

Tớ không thích, tớ thích những người đàn ông có tóc thẳng ngắn và mặt vuông cơ.