Giả lập hội thoại


Guess what! I’m going to London!

Đoán xem này! Tớ sẽ đi London đấy!

Really? When?

Thật á? Khi nào đấy?

Tomorrow. I’m flying with Emirates Airlines.

Ngày mai. Tớ sẽ đi hãng hàng không Emirates Airlines.

Do you need a ride to the airport?

Cậu có cần chở tới sân bay không?

No. It's OK. I can get a taxi.

Không. Tớ ổn. Tớ có thể bắt taxi.

There are many interesting places that you can visit, such as the London Bridge.

Có nhiều địa điểm thú vị mà cậu có thể tới thăm, ví dụ như là Cầu London

What about The Thames river?

Thế còn sông Thames?

Oh, that’s one of my favorites! How long are you going to be there?

Ồ, đó là 1 trong những địa điểm ưa thích của tớ đáy! Cậu sẽ ở đấy bao lâu?

Just two days

Chỉ 2 ngày thôi.

Have fun!

Chúc vui vẻ nhé!