Giả lập hội thoại


What kind of holidays do you like?

Cậu thích kiểu kì nghỉ thế nào?

I like the summer holidays. I get to spend time with my family and go shopping on vacation.

Tớ thích những kì nghỉ mùa hè. Tớ muốn dành thời gian với gia đình và đi mua sắm vào dịp lễ.

Have you ever had any bad experiences when traveling?

Cậu đã bao giờ có bất kỳ trải nghiệm tồi tệ nào khi đi du lịch chưa?

Well, I think some people are not very nice and friendly. I find Korea food quite expensive. In Thailand, I don't like their tipping culture. It's the same in the US.

À, tớ nghĩ một số người không được tốt và thân thiện lắm, và tớ thấy đồ ăn Hàn quốc khá là đắt. Ở Thái Lan tớ không thích văn hóa bo thêm tiền của họ. Nó hệt như là ở Mỹ.

So do you leave a tip?

Thế cậu đã để lại tiền bo chứ?

Yes, sometimes.

Ừ, thi thoảng.