Học câu

Can I help you?
Tôi có thể giúp gì được cho bạn không?
Thu âm
Nghe lại
Yes, I’m looking for a T-shirt, in a size medium.
Có đấy, tôi đang tìm một cái áo phông - với kích cỡ trung bình
Thu âm
Nghe lại
Let’s see…here’s a nice white one. What do you think?
Để xem nào...đây có một cái màu trắng đẹp này. Cô nghĩ sao?
Thu âm
Nghe lại
I think I’d rather it's in blue.
Tôi nghĩ là tôi thích nó màu xanh nước biển hơn.
Thu âm
Nghe lại
OK…here’s a blue one, in a medium size. Would you like to try it on?
OK...cái màu xanh nước biển đây, cỡ trung bình. Cô có muốn mặc thử nó không?
Thu âm
Nghe lại
OK…yes, I love it. It fits perfectly. How much?
OK….Tôi yêu nó. Nó vừa với tôi một cách hoàn hảo. Bao nhiêu thế?
Thu âm
Nghe lại
It’s $50. It will be $53 with tax.
$50. Nó sẽ là $53 với thuế.
Thu âm
Nghe lại
It’s a bit expensive! Do you have any cheaper ones?
Nó hơi đắt! Bạn có cái nào rẻ hơn không?
Thu âm
Nghe lại
I'm sorry. That is the cheapest we have.
Tôi xin lỗi. Đó là cái rẻ nhất mà chúng tôi có.
Thu âm
Nghe lại
Alright. I’ll take it.
Được rồi. Tôi sẽ lấy nó.
Thu âm
Nghe lại