17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

holiday

ngày lễ, ngày nghỉ

Xóa

grandparents

ông bà

Xóa

weather

thời tiết, tiết trời

Xóa

sea

biển

Xóa

hotel

khách sạn

Xóa

warm

ấm

Xóa

private

riêng, tư, cá nhân

Xóa

beach

bãi biển, bãi tắm

Xóa

restaurant

nhà hàng, quán ăn