Atomic

TIẾNG ANH LỚP 12

HOME LIFE - LISTENING

học từ vựng

0%

Từ cần học

closely

/ˈkləʊs.li/

một cách gần gũi, một cách thân mật

the two events are closely connected

flight

/flaɪt/

chuyến bay

the bird had been shot down in flight

coach

/kəʊtʃ/

xe buýt chạy đường dài, xe khách

travel by overnight coach to Scotland

chore

/tʃɔːr/

công việc vặt trong nhà

household (domestic) chores

share

/ʃeər/

chia sẻ, san sẻ

your share of the cost is £10

secret

/ˈsiː.krət/

bí mật

secret treaty

book

/bʊk/

đặt trước, mua trước (vé)

old book

consider

/kənˈsɪd.ər/

cân nhắc, xem xét, suy xét

we must consider the feeling of other people

train

/treɪn/

xe lửa, tàu hỏa

a passenger train

meal

/mɪəl/

bữa ăn

breakfast, the first meal of the day

crowded

/ˈkraʊ.dɪd/

đông đúc

crowed buses

Chọn tất cả