Học nghe

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
I'm bored.
Tôi chán quá.
Well... do something interesting.
Này...hãy làm điều gì đó lý thú đi.
What, for example?
Chẳng hạn như làm gì?
Go to the cinema.
Đi xem phim.
The cinema bores me.
Tôi chán phim.
Always?
Lúc nào cũng vậy à?
Yes. All the films are so boring. I'm not interested in sex and violence.
Ừ. Tất cả các phim đều quá chán. Tôi chẳng thích tình dục hay bạo lực.
Well, what interests you then?
Thế thì anh thích cái gì?
Nothing!
Chẳng thích cái gì cả!
You need some fresh air!
Anh cần không khí trong lành đó!
Have you heard the news, Bill?
Bill, anh biết tin gì chưa?
No, why?
Chưa, sao?
A war has just started in Mandanga.
Chiến tranh vừa nổ ra Mandanga.
Mandanga? Where's that?
Mandanga à? Ở đâu vậy?
I don't know exactly... but it's worrying. They showed a television report last night.
Tôi không biết đích xác..nhưng nó làm người ta lo lắng lắm. Tối qua có tường thuật trên ti-vi đó.
Well, I'm not worried about it. I never watch the news these days.
Tôi chẳng lo chuyện đó. Dạo này tôi chẳng đời nào xem tin tức.
I prefer sports programmes.
Tôi thích chương trình thể thao hơn.
Why aren't you interested in the news?
Sao anh không quan tâm đến tin tức?
Well, all the news is bad. I just want entertainment in the evenings.
Ờ, tin nào cũng dở hết. Tôi chỉ cần giải trí vào buổi tối thôi.
What are you doing tonight, Mike?
Tối nay anh làm gì Mike?
I'm staying in. There's a good horror film on the 'telly'.
Tôi ở nhà. Có một phim kinh dị trên ti-vi.
What is it?
Phim gì?
The blood of Frankenstein.
"Máu quỉ nhập tràng"
Oh, that sounds frightening.
Ồ, nghe ghê quá.
Not really... I think horror films are amusing.
Không đâu... Tôi thấy là phim kinh dị rất vui.
Amusing? Horror films?
Vui à? Phim kinh dị mà vui à?
Yes. I went with Anne to see Dracula last week.
Đúng. Tuần rồi tôi đi xem "Ác quỷ Dracula" với Anne.
I was very amused,I laughed from beginning to end.
Tôi thấy buồn cười lắm. Tôi cười từ đầu đến cuối.
What about Anne?
Còn Anne thì sao?
Oh, she was terrified. She was under the seat.
Ô, cô ấy sợ chết khiếp. Cô ấy trốn dưới nghế.
Did you go to the football match on Saturday?
Thứ bảy rồi anh có đi xem bóng đá không?
Yes, I did.
Có.
It was very exciting, wasn't it?
Thật là hào hứng phải không?
Yes, it was. Both teams attacked.
Đúng vậy. Hai đội đều tấn công.
Yes. 1-0... 1-1... 2-1... 2-2... 2-3... 3-3...
Đúng. 1-0... 1-1... 2-1... 2-2... 2-3... 3-3...
My brother was so excited near the end that he threw his hat in the air when Manchester scored their fourth goal.
Đến gần cuối trận đấu anh của tôi hứng chí đến nỗi tung cái nón lên trời khi đội Manchester ghi được bàn thắng thứ 4.
NickDid he find his hat?
Anh ấy có tìm ra cái nón không?
Yes, but it was a bit embarrassing.
Được nhưng hơi rắc rối.
He had to ask a policeman for it.
Anh ấy phải nhờ tới cảnh sát giúp.
Học câu