17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

cold

lạnh, lạnh lẽo, nguội

Xóa

you

cậu, anh, chị,... (đại từ nhân xưng ngôi thứ hai)

Xóa

hot

nóng, nóng bức

Xóa

not

không