Học nghe

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
Ow! This knife's sharp! I've cut myself.
Ối! Con dao này sắc quá! Tôi cắt vào tay rồi.
Let me see it... oh, it's O.K. You haven't cut yourself badly... it's only a scratch.
Để tôi xem nào... chà. Ổn mà. Cậu chưa cắt vào tay nghiêm trọng lắm đâu... Chỉ là một vết xước thôi.
But my finger's bleeding!
Nhưng ngón tay tôi đang chảy máu!
Don't be a baby! It isn't bleeding much. I'll get a bandage.
Đừng có như em bé thế! Nó có chảy máu nhiều đâu. Tôi sẽ đi lấy một chiếc băng gạc cho.
Did you see the play on television last night?
Cậu có xem vở kịch trên TV tối qua không?
No, I didn't.
Không, tớ không xem.
What was it?
Vở nào đấy?
Romeo and Juliet, I cried.
Romeo và Juliet. Mình đã khóc đấy.
Cried? Why?
Khóc á? Tại sao vậy?
Well, it was very sad.
Ôi, nó buồn lắm.
At the end, Romeo killed himself and then Juliet killed herself.
Đến cuối, Romeo giết chính mình và Juliet cũng thế.
It sounds silly to me!
Đối với mình thì nghe nó thật ngu ngốc!
Why did they kill themselves?
Tại sao họ lại giết chính mình vậy?
For love!
Vì tình yêu!
Oh! They were silly, weren't they?
Ôi trời! Họ thật ngốc, đúng không?
Now, my guests tonight are the two rock musicians - Dean and Darren Osborne.
Nào, các khách mời của tôi trong buổi tối hôm nay là hai nhạc sĩ rock, Dean và Darren Osborne.
Hello!
Xin chào!
Now, you both play the guitar very well. Did anyone teach you?
Nào, hai bạn đều chơi guitar rất cừ. Có ai dạy các bạn không?
No... we just bought some guitars and we taught ourselves.
Không... chúng tôi chỉ mua một vài chiếc guitar rồi tự học.
I see.
Tôi hiểu rồi.
Sorry, I'm late...
Xin lỗi, tôi tới muộn...
Oh, that's all right, Mrs Green.
Ồ, không sao đâu, cô Green.
It was our first wedding anniversary yesterday.
Hôm qua là lần kỉ niệm ngày cưới đầu tiên của chúng tôi.
Oh, congratulations! (Thank you!)
Chà, chúc mừng cô nhé!
We went to that new restaurant in the High Street.
Cảm ơn. Chúng tôi đã tới một nhà hàng mới ở phố High.
So did you enjoy yourselves?
Vậy hai người đều tận hưởng nó chứ?
Oh yes, we had a very good time.
À vâng, chúng tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời.
We had two bottles of champagne!
Chúng tôi đã uống 2 chai champagne!
Have you seen my new electric cooker?
Chị thấy cái nồi cơm điện mới của tôi chưa?
No, I haven't.
Chưa, tôi chưa xem.
Oh, it's wonderful.
Ôi, nó tuyệt lắm.
It's got an automatic timer.
Nó có chế độ hẹn giờ tự động.
It can switch itself on and off.
Nó có thể tự bật và tắt.
Học câu