Danh sách câu

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
Many of my friends have dyed their hair different colors.
Nhiều người bạn của tôi đã nhuộm nhiều màu tóc khác nhau.
My friends have dyed their hair orange, purple and blue.
Bạn bè tôi đã nhuộm tóc màu cam, màu tím và màu xanh.
The green would not last forever.
Màu xanh lá cây sẽ không tồn tại mãi mãi.
I said that maybe a tattoo on my arm would be nice.
Tôi nói rằng có lẽ sẽ có một hình săm rất đẹp trên cánh tay.
She said that she used to iron her hair to make it straight.
Bà ấy nói rằng bà ấy đã dùng máy ủi để làm cho tóc thẳng.
That sounds quite boring to me.
Nghe có vẻ khá nhàm chán với tôi.
Her hair is dyed bright pink.
Tóc của cô ấy nhuộm màu hồng tươi sáng.
I don't think that he really meant it.
Tôi không nghĩ ba thực sự có ý đó.
Học câu