17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

imagine

tưởng tượng, hình dung

Xóa

soar

bay vút lên

Xóa

incredible

không thể tin được

Xóa

bother

làm phiền, quấy rầy

Xóa

factories

xí nghiệp; nhà máy