17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

giant

(trong các truyện huyền thoại) người khổng lổ

Xóa

thread

chỉ, sợi

Xóa

sew

may, khâu

Xóa

sneezed

sự hắt hơi; cái hắt hơi

Xóa

hurricane

bão (gió cấp 8)

Xóa

gallon

ga-lông (đơn vị đo lường chất lỏng, bằng 4,5 lít)