Học nghe

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
It is very rewarding to have different interests and hobbies.
Điều này thật đáng làm để có được sự khác nhau giữa thú vui và sở thích.
Some people like to play computer games.
Một số người thích chơi trò chơi trên máy tính.
Other people spend a lot of time watching television.
Những người khác dành nhiều thời gian để xem truyền hình.
There are people who would rather watch movies.
Có những người thích xem phim hơn.
Some people prefer more physical things.
Một số người thích những thứ về vật lý hơn.
They would rather play a sport like baseball, hockey or basketball.
Họ thích chơi một môn thể thao như bóng chày, khúc côn cầu hay bóng rổ.
Some people do exercises at a gym, or they just go for walks.
Một số người tập thể dục tại một phòng tập thể dục, hoặc họ chỉ đi dạo.
There are many ways to exercise.
Có rất nhiều cách để tập thể dục.
You can ride a bicycle or lift weights.
Bạn có thể đi xe đạp hoặc nâng tạ.
There are people who like to collect things.
Có những người thích sưu tầm mọi thứ.
They can collect all kinds of different things.
Họ có thể sưu tầm đủ loại thứ khác nhau.
You can collect stamps, coins, dolls, postcards, movies, rocks or posters.
Bạn có thể sưu tầm tem, tiền xu, búp bê, bưu thiếp, phim, đá hoặc áp phích.
Some people even collect bugs or leaves.
Một số người thậm chí còn thu thập sâu bọ hoặc lá cây.
Some people are lucky enough to be able to travel.
Một số người may mắn có thể đi du lịch.
You can travel to a nearby place, or you can travel far away to a different country.
Bạn có thể đi đến một địa điểm gần hoặc bạn có thể đi xa đến một quốc gia khác.
There are people who like to listen to music.
Có những người thích nghe nhạc.
People have different tastes in music.
Mọi người có sở thích khác nhau trong âm nhạc.
Some people like rock music, rap, classical music, or folk music.
Một số người thích nhạc rock, nhạc rap, nhạc cổ điển hoặc nhạc dân gian.
There are many different types of music.
Có rất nhiều loại nhạc khác nhau.
Some people would rather play music than listen to it.
Một số người thích chơi nhạc cụ hơn là nghe nhạc.
You can play an instrument, or you can sing.
Bạn có thể chơi một nhạc cụ, hoặc bạn có thể hát.
Many people learn to play the guitar or the piano.
Nhiều người học chơi guitar hoặc piano.
Some people join bands or orchestras.
Một số người tham gia ban nhạc hoặc dàn nhạc.
There are people who like to read books.
Có những người thích đọc sách.
There are a lot of different hobbies.
Có rất nhiều sở thích khác nhau.
It depends on what you consider to be fun.
Điều đó phụ thuộc vào những gì bạn cho là thú vị.
You can have more than one hobby or interest.
Bạn có thể có nhiều sở thích hoặc thú vui.
It is good to be interested in a lot of different things.
Điều này rất tốt để được quan tâm đến rất nhiều thứ khác nhau.
Học câu