17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

rice

cơm, gạo, lúa

Xóa

jar

vại, lọ, bình

Xóa

milk

sữa

Xóa

bottle

chai, lọ

Xóa

oil

dầu

Xóa

wine

rượu vang; rượu

Xóa

apple

quả táo

Xóa

banana

quả chuối

Xóa

cheese

phô mai

Xóa

table

cái bàn

Xóa

butter

Xóa

lemon

quả chanh

Xóa

onion

củ hành

Xóa

beer

bia

Xóa

mushroom

nấm

Xóa

empty

trống, rỗng, trống không, không