Học nghe

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
IT'S ABOUT TIME
Ðã đến lúc.
Janet and Bruce live in London.
Janet và Bruce sống ở Luân Ðôn.
Janet's younger sister, Pam, who lives in Edinburgh, is flying down to spend the weekend with them.
Pam, em gái của Janet, sống ở Edinburgh, sẽ đi máy bay đến nghỉ cuối tuần với họ.
Bruce, I think it's time to go and meet Pam at the airport.
Bruce này, em nghĩ đã tới giờ đón Pam ở phi trường.
Oh, no, we've no need to hurry, there's plenty of time.
Bruce này, em nghĩ đã tới giờ đón Pam ở phi trường. Ồ, chưa, chúng ta không cần phải vội.
It's only half past eight, there won't be much traffic at this time of night.
Còn nhiều thì giờ mà. Mới 8 giờ 30. Vào giờ này ban đêm không có nhiều xe cộ đâu.
You never know, and I think your watch must be slow.
Làm sao mà biết được, em nghĩ đồng hồ của anh đi chậm đấy.
I make it 8.40, and you'll have to stop for petrol.
Ðồng hồ của em là 8 giờ 40, và anh còn phải ngừng lại đổ xăng nữa.
I'd sooner we were too early than too late!
Em muốn thà sớm còn hơn là quá trễ!
It'll take her a while to get her luggage.
Cô ấy còn mất thời gian nhận hành lý nữa mà.
Oh, come on, Bruce! It's time we were leaving.
Ồ, thôi mà, Bruce! Ðã đến lúc chúng ta phải đi.
We can always have a coffee at the airport.
Tụi mình còn có thể uống cà phê ở phi trường mà.
Anyway, I like watching people at the airport.
Dù sao em cũng thích xem người ta ở phi trường.
I'd rather see the end of the football match, but never mind, we'd better go.
Anh lại thích xem hết trận bóng đá hơn, nhưng không sao, chúng ta đi nào.
Janet! Hold on a minute, there's the phone.
Janet! Ðợi một chút, có điện thoại.
You haven't got time to answer it now. Ignore it.
Hiện giờ anh không có thời giờ trả lời đâu. Mặc kệ nó.
No, I'd better see who it is. It might be important.
Không được, anh phải xem ai gọi đã. Có thể là quan trọng.
Bruce McGregor speaking... oh, Pam, we were just on our way to fetch you.
Bruce Mc Gregor đang nghe đây... Ô, Pam, bọn anh vừa định đi đón cô đấy.
Oh, no! Hold on, I'll get Janet.
Ô không! Cứ giữ máy anh sẽ gọi Janet.
Pam! Where are you?
Pam! Em hiện ở đâu?
I'm still Endinburgh. The flight's been delayed.
Em vẫn ở Edinburg. Chuyến bay đã bị hoãn.
You caught us just in time, we were about to leave for the airport.
Em gọi cho anh chị vừa đúng lúc. Anh chị vừa định ra phi trường đây.
I know, Bruce said so. I'm glad I phoned.
Em biết, Bruce có nói thế. Em mừng vì đã gọi được anh chị.
You'd have had a long wait otherwise.
Nếu không thì anh chị phải đợi lâu đấy.
When will you be leaving, do you think?
Vậy theo em thì chừng nào máy bay mới cất cánh?
Oh, not for an hour at least. Look, don't bother to come out to the airport.
Ồ, ít nhất phải một giờ nữa. Này, anh chị đừng mất công ra phi trường nữa.
It's no trouble. We'll meet you.
Có gì đâu mà mất công. Anh chị sẽ đón em.
No, I'd rather you didn't. Honestly.
Thôi, em thích anh chị đừng đón thì hơn. Nói thực đấy.
Now, don't be silly, Pam. We'll collect you.
Thôi, đừng lẩn thẩn nữa, Pam. Anh chị sẽ đón em.
No, Janet, I'd rather get a taxi.
Thôi Janet, em đi taxi thì hơn.
We'll be there, Pam! See you later.
Pam, anh chị sẽ có mặt ở phi trường! Hẹn gặp em.
It's nearly 12.30.
Gần 12 giờ 30 rồi.
Well, we couldn't let her find her own way. Not at this time of night!
Chúng ta không thể để cô ấy tự tìm đường được. Nhất là vào lúc khuya khoắt này!
She knows how to look after herself.
Cô ấy biết tự lo cho mình mà.
That plane landed half an hour ago.
Máy bay hạ cánh đã nửa tiếng.
It's about time she was here.
Đến lúc cô ấy có mặt ở đây rồi.
It always takes ages to get your luggage.
Lúc nào cũng phải mất cả thế kỷ mới nhận được hành lý.
I know. It's about time they did something about it.
Anh biết. Ðã gần đến lúc người ta phải làm một cái gì đó về chuyện này.
Last time, it took me longer than the filght!
Lần trước ời gian thanh nhận hành lý còn lâu hơn cả thời gian bay!
Oh, Bruce, there she is!
Ồ, Bruce, cô ấy kìa!
About time, too.
Cũng gần đúng lúc.
Pam! Pam! Over here!
Pam! Pam! Ðến đây.
I'll go and bring the car round. I won't be long.
Ðể anh đi mang xe tới. Không lâu đâu.
Well, Pam, what would you rather do tomorrow morning, lie in or go shopping?
Này Pam, sáng mai em thích làm gì, nằm nhà hay đi mua sắm?
This morning, you mean! I'd rather go shopping, but there's no need for you to get up and come with me.
Chị muốn nói sáng nay hả! Em thích đi mua sắm nhưng chị không cần phải dậy và đi với em đâu.
I'd rather you had a lie in. You must be tired out!
Em thích chị nằm nhà hơn. Chắc chị mệt phờ rồi!
I am a bit tired but I'll meet you for lunch.
Chị hơi mệt. Nhưng chị sẽ gặp em để cùng ăn trưa
There's a new restaurant just off Kensington High Street.
Có một nhà hàng mới khai trương ở gần xa lộ Kensington
Do you think you'll be able to find your way there?
Liệu em có biết đường đến đó không?
Oh, Janet! It isn't as if this were my first visit to London!
Ô, Janet! Chị cứ làm như em mới đến Luân Ðôn lần đầu.
You can tell me where it is in the morning.
Sáng mai chị cứ cho em biết nó ở đâu.
Học câu