Học nghe

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
Jennifer Smith is a firefighter.
Jennifer Smith là một lính cứu hỏa.
She is one of the first female firefighters.
Cô ấy là một trong những nhân viên cứu hỏa nữ đầu tiên.
Jennifer works hard every day.
Jennifer làm việc chăm chỉ mỗi ngày.
Jennifer exercises every day.
Jennifer tập luyện thể dục mỗi ngày.
She lifts weights.
Cô ấy nâng tạ.
She wants her muscles to be very strong.
Cô ấy muốn cơ bắp của mình rất khỏe mạnh.
She saves people's lives every day.
Cô cứu mạng người mỗi ngày.
She is very strong.
Cô ấy rất mạnh mẽ.
Jennifer is married.
Jennifer đã kết hôn.
Her husband is a school teacher.
Chồng cô là một giáo viên.
Jennifer's husband is proud of her.
Chồng của Jennifer tự hào về cô.
Jennifer is a mother.
Jennifer là một người mẹ.
She has two daughters.
Cô ấy có hai đứa con gái.
Jennifer's daughters are proud of her too.
Hai cô con gái của Jennifer cũng tự hào về cô ấy.
Jennifer is happy being a firefighter.
Jennifer hạnh phúc khi là một lính cứu hỏa.
Jennifer is happy being a wife.
Jennifer hạnh phúc khi là một người vợ.
Jennifer is happy being a mother.
Jennifer hạnh phúc khi là một người mẹ.
Học câu