Học nghe

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
Today is Jessica's first day of kindergarten.
Hôm nay là ngày đầu tiên đi học mẫu giáo của Jessica.
Jessica and her parents walk to school.
Jessica và bố mẹ cô đi bộ đến trường.
Jessica's Mom walks with her to her classroom.
Mẹ của Jessica đi cùng cô ấy đến lớp học của cô ấy.
Jessica meets her teacher.
Jessica gặp giáo viên của cô ấy.
His name is Mr. Parker.
Tên thầy giáo là Parker.
The school bell rings at 8.45 A.M.
Chuông báo hiệu vào trường lúc 8h45 sáng.
Jessica hugs and kisses her Mom goodbye.
Jessica ôm và hôn tạm biệt mẹ cô.
Jessica's Mom says "I love you."
Mẹ của Jessica nói "mẹ yêu con."
At 9.00 A.M., Jessica stands for the National anthem.
9 giờ sáng, Jessica đứng hát quốc ca.
Mr. Parker calls out children's names.
Thầy giáo Parker điểm danh từng học sinh.
Each child yells back "Here."
Mỗi học sinh phải nói to là "đây ạ"
Mr. Parker teaches them about letters.
Thầy giáo Parker dạy chúng về các chữ cái
Mr. Parker teaches them about numbers.
Thầy dạy về các con số.
At 10:15 A.M. the students have recess.
Học sinh nghỉ giải lao vào lúc 10:15 sáng.
Recess is fun.
Giờ giải lao là khoảng thời gian thú vị.
The students get to play and eat.
Các học sinh được ăn và chơi.
At 10:30 A.M. the students go to gym class.
Vào lúc 10:30 sáng các học sinh đi đến lớp tập thể dục.
At 11:15 A.M. the students return to Mr. Parker's classroom.
Vào lúc 11:15 sáng các học sinh trở lại lớp học của thầy giáo Parker.
Mr. Parker tells the students to sit on the carpet.
Thầy giáo Parker yêu cầu học sinh ngồi trên thảm.
Mr. Parker reads the students a story.
Thầy Parker cho học sinh nghe một câu chuyện.
Mr. Parker teaches the students a song.
Thầy Parker dạy học sinh hát một bài hát.
The lunch bell rings.
Chuông báo hiệu giờ ăn trưa reo.
Jessica's first day of school is over.
Ngày đầu tiên đi học của Jessica đã kết thúc.
Học câu