17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

kindergarten

trường mẫu giáo

Xóa

classroom

phòng học, lớp học

Xóa

teacher

giáo viên

Xóa

yell

la, hét

Xóa

anthem

quốc ca, bản thánh ca

Xóa

recess

thời gian nghỉ giải lao

Xóa

carpet

thảm