Atomic

Từ vựng căn bản

JOB

học từ vựng

0%

Từ cần học

actor

/ˈæk.tər/

nam diễn viên

film actor

actress

/ˈæk.trəs/

nữ diễn viên

artist

/ˈɑː.tɪst/

họa sĩ

Constable was a great English artist

baker

/ˈbeɪ.kər/

thợ làm bánh

cashier

/kæʃˈɪər/

nhân viên thu ngân

lawyer

/ˈlɔɪ.ər/

luật sư

secretary

/ˈsek.rə.tər.i/

thư ký

teacher

/ˈtiː.tʃər/

giáo viên

my English teacher

nurse

/nɜːs/

y tá

farmer

/ˈfɑː.mər/

nông dân

photographer

/fəˈtɒɡ.rə.fər/

thợ chụp hình, người chụp hình, nhiếp ảnh gia

doctor

/ˈdɒk.tər/

bác sĩ

engineer

/ˌen.dʒɪˈnɪər/

kỹ sư

mechanical engineer

Chọn tất cả