17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

work

làm việc; việc, công việc

Xóa

car

ô tô, xe hơi

Xóa

newspaper

tờ báo

Xóa

lend

cho mượn; cho vay

Xóa

happy

hạnh phúc, sung sướng