Học câu

Would you like some more coffee?
Cậu có muốn gọi món gì nữa không?
Thu âm
Nghe lại
No thanks. I'm full. We need to find our waitress and get our bill.
Không, mình đủ rồi. Bây giờ chúng ta cần thanh toán hóa đơn thôi.
Thu âm
Nghe lại
Good luck finding the waitress!
Tối hôm nay thiếu nhân viên phục vụ phải không?
Thu âm
Nghe lại
The service this evening has kind of sucked. Is that our server over there?
Mình nghĩ cô phục vụ của chúng ta đang ở trên quầy rượu. Tối hôm nay dịch vụ không tốt chút nào.
Thu âm
Nghe lại
I'll go get the check, since our server doesn't seem to be headed this way.
Cô ấy thực sự không hướng về phía này. Mình sẽ đi lấy hóa đơn.
Thu âm
Nghe lại
Good. I'll just stay here until you get back.
Được rồi, chỉ cần mang hóa đơn lại đây và chúng ta sẽ biết được bữa ăn hết bao nhiêu.
Thu âm
Nghe lại
So the total is $36.00 for our dinner.
Bữa tối của chúng ta hết 36 đô la.
Thu âm
Nghe lại
How much of a tip do you think our waitress deserves?
Cậu nghĩ nên để lại tiền hoa hồng bao nhiêu thì hợp lý.
Thu âm
Nghe lại
I wonder if no tip would be appropriate in light of the service.
Mình không muốn để lại tiền hoa hồng cho dịch vụ tệ hại mà chúng ta nhận được.
Thu âm
Nghe lại
I kind of feel the same way, but they may have just been really short-staffed tonight.
Mình đồng ý là dịch vụ rất kém, nhưng mình nghe một trong những người phục vụ khác nói rằng đó là buổi đầu tiên người phục vụ của chúng ta làm việc ở đây.
Thu âm
Nghe lại
I think that we should leave 10%.
Mình nghĩ 10 phần trăm là hợp lý.
Thu âm
Nghe lại
$3.60 will be the right amount for the tip.
Mình nghĩ tiền hoa hồng là 3 đô 60 xu là hợp lý rồi.
Thu âm
Nghe lại