17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

fur

lông thú

Xóa

expensive

đắt tiền

Xóa

fresh

tươi (hoa, trứng, sữa, cá, thịt...)

Xóa

manager

người quản lý, quản đốc, giám đốc

Xóa

perfect

hoàn hảo, hoàn toàn

Xóa

terrific

tuyệt vời