17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

immediately

ngay lập tức, tức thì

Xóa

garage

ga-ra, nhà để ô tô

Xóa

terminal

nhà ga

Xóa

reserve

dự trữ, đặt chỗ trước

Xóa

effort

sự cố gắng, nỗ lực

Xóa

special

đặc biệt, riêng biệt