Học câu

Lou Gehrig: 'Farewell Speech'
Lou Gehrig: Bài phát biểu giải nghệ
Thu âm
Nghe lại
Fans, for the past two weeks you have been reading about a bad break I got.
Thưa những người hâm mộ, trong hai tuần vừa qua các bạn đã đọc tin về chấn thương tồi tệ của tôi.
Thu âm
Nghe lại
Yet today I consider myself the luckiest man on the face of the earth.
Dù vậy, ngày hôm nay, tôi coi mình là người đàn ông may mắn nhất trên trái đất.
Thu âm
Nghe lại
I have been in ballparks for seventeen years and have never received anything but kindness and encouragement from you fans.
Tôi đã chơi trên sân bóng chày được 17 năm và chưa bao giờ nhận được bất cứ điều gì ngoài lòng tốt và sự khích lệ từ người hâm mộ.
Thu âm
Nghe lại
Look at these grand men.
Hãy nhìn những người đàn ông cao quý này.
Thu âm
Nghe lại
Which of you wouldn't consider it the highlight of his career just to associate with them for even one day?
Ai trong số các bạn không coi nó như điểm sáng của sự nghiệp chỉ để hợp tác với họ thậm chí chỉ trong 1 ngày?
Thu âm
Nghe lại
Sure, I'm lucky.
Chắc chắn rồi, tôi may mắn.
Thu âm
Nghe lại
Who wouldn't consider it an honor to have known Jacob Ruppert;
Ai không coi nó như một hân hạnh khi được biết Jacob Ruppert;
Thu âm
Nghe lại
also the builder of baseball's greatest empire, Ed Barow;
cũng như người sáng lập của để chế bóng chày vĩ đại nhất, Ed Barow;
Thu âm
Nghe lại
to have spent six years with that wonderful little fellow Miller Huggins;
dành 6 năm với người bạn tuyệt vời Miller Huggins;
Thu âm
Nghe lại
then to have spent the next nine years with that outstanding leader,
sau đó dành 9 năm tiếp theo với người đội trưởng nổi tiếng,
Thu âm
Nghe lại
that smart student of psychology - the best manager in baseball today -Joe McCarthy!
sinh viên tâm lý học thông minh – người quản lý đội bóng chày tốt nhất của ngày hôm nay – Joe McCarthy.
Thu âm
Nghe lại
Sure, I'm lucky.
Chắc chắn rồi, tôi thật may mắn.
Thu âm
Nghe lại
When the New York Giants, a team you would give your right arm to beat, and vice versa, sends you a gift, that's something!
Khi đội New York Giants - một đội mà bạn sẽ đưa cánh tay phải để đánh bại và ngược lại, họ gửi bạn một món quà, đó là điều gì đó.
Thu âm
Nghe lại
When everybody down to the groundskeepers and those boys in white coats remember you with trophies, that's something.
Khi mọi người hạ người giữ chốt và những cậu bé trong bộ áo trắng nhận ra bạn với những giải thưởng, đó là điều gì đấy.
Thu âm
Nghe lại
When you have a wonderful mother-in-law who takes sides with you in squabbles against her own daughter, that's something.
Khi bạn có một người mẹ vợ tuyệt vời, người đứng về phía bạn trong trận cãi vã với con gái của bà ấy, đó là điều gì đó.
Thu âm
Nghe lại
When you have a father and mother who work all their lives so that you can have an education and build your body, it's a blessing!
Khi bạn có một người bố và mẹ làm việc cả cuộc đời để bạn có thể đi học, trưởng thành, thật là may mắn.
Thu âm
Nghe lại
When you have a wife who has been a tower of strength and shown more courage than you dreamed existed, that's the finest I know.
Khi bạn có một người vợ là pháo đài sức mạnh và có nhiều dũng khí hơn bạn từng mơ, đó là điều tốt nhất mà tôi biết.
Thu âm
Nghe lại
So I close in saying that I might have had a tough break; but I have an awful lot to live for!
Vì vậy tôi đang đối diện với một quãng thời gian khó khăn nhưng còn cả một cuộc sống để hướng về.
Thu âm
Nghe lại