17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

encouragement

sự khuyến khích, sự khích lệ, sự cổ vũ

Xóa

kindness

sự tử tế, lòng tốt

Xóa

outstanding

xuất sắc, nổi bật

Xóa

wonderful

kỳ diệu, thần kỳ, tuyệt vời

Xóa

highlight

điểm sáng, điều thú vị nhất, cái hay nhất

Xóa

associate

kết giao với, giao thiệp với

Xóa

education

sự giáo dục; nền giáo dục

Xóa

empire

đế quốc; đế chế

Xóa

exist

có, tồn tại

Xóa

courage

sự can đảm, sự dũng cảm