17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

group

nhóm

Xóa

available

có thể dùng được, có thể có được

Xóa

expecting

mong đợi, chờ mong; hy vọng