Giả lập hội thoại


What a wonderful dinner!

Thật là một bữa tối tuyệt vời!

Thank you. I am glad that you are enjoying it.

Cảm ơn cô. Tôi vui vì cô thích món ăn ở đây.

Where did you get your fantastic recipes?

Cô đã lấy công thức nấu ăn tuyệt vời của mình ở đâu?

I grew up cooking. My mother shared her recipes with me.

Tôi nấu ăn từ nhỏ. Mẹ tôi đã chia sẻ công thức nấu ăn cho tôi.

I especially like the wonderful chicken dish.

Tôi đặc biệt thích món gà tuyệt vời này.

That is a special coconut ginger chicken with rice dish.

Đó là món gà kho gừng với nước cốt dừa ăn cùng với cơm.

Is that shrimp in the soup?

Có tôm trong món súp không?

Yes, do you like it? I added a little extra lemon grass and some sea vegetables.

Vâng đúng vậy, cô có thích món này không?. Tôi đã cho thêm một ít sả và rong biển.

I am happy that the wine I brought for you works well with this meal.

Tôi rất vui vì rượu tôi mang đến hợp với món ăn này.

Yes, thank you for bringing the wine. It really complements the meal.

Vâng, cảm ơn vì đã mang rượu. Nó thực sự làm cho bữa ăn ngon hơn.