Giả lập hội thoại


This is a great meal!

Đây là một bữa ăn tuyệt vời!

Thank you. I am glad that everything turned out so well.

Cảm ơn cô. Tôi vui vì mọi thứ trở nên tốt đẹp

Who taught you how to cook this well?

Ai đã dạy cô cách nấu món này?

I took a cooking class at the Culinary Institute.

Tôi đã tham gia một lớp học nấu ăn tại Học viện Ẩm thực.

Wow, what is in this chicken dish?

Wow, món gà này là gì?

Isn't that great? That is coconut ginger chicken with rice.

Món này không ngon sao? Đó là món gà kho gừng với nước cốt dừa ăn cùng với cơm.

Is the soup a shrimp soup?

Món này là món súp tôm phải không?

Yes, there is shrimp in there along with sea vegetables and lemon grass.

Vâng đúng rồi, có tôm cùng với rong biển và sả.

I think I got lucky in choosing a wine that blends with this meal.

Tôi nghĩ tôi đã may mắn khi chọn một loại rượu phù hợp với bữa ăn này.

I appreciate you bringing the wine. It goes well with the chicken.

Tôi rất cảm kích khi cô mang rượu đến. Nó rất hợp với món gà.