Học nghe

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
Mark's favourite sport is hockey.
Môn thể thao yêu thích của Mark là khúc côn cầu.
He is 15 years old.
Năm nay cậu ấy 15 tuổi.
Mark practises three times a week.
Mark tập khúc côn cầu 3 lần 1 tuần
Practices are two hours long.
Mỗi lần tập hơn 2 giờ
Mark plays one game a week.
Mark chơi một ván một tuần.
Mark is a good hockey player.
Mark là một cầu thủ khúc côn cầu giỏi.
He plays on Friday nights.
Cậu ấy chơi vào tối thứ Sáu.
Friday night hockey games are popular.
Trò chơi khúc côn cầu vào tối thứ sáu rất phổ biến.
Mark's family watches him play.
Gia đình của Mark xem cậu ấy chơi.
Mark's friends watch him play too.
Bạn bè của Mark cũng xem cậu ấy chơi.
There are always many fans.
Cậu ấy có rất nhiều người hâm mộ.
Tonight is the big game.
Tối nay là một trận đấu lớn.
Coaches are coming to watch Mark play.
Các huấn luyện viên đến để xem Mark chơi.
Mark wants to play in the National Hockey League.
Mark muốn chơi trong giải Khúc côn cầu quốc gia.
Mark wants to make a lot of money.
Mark muốn kiếm được nhiều tiền.
It is very hard to play in the NHL.
Thật khó để chơi trong NHL.
Mark's parents want him to go to college.
Cha mẹ Mark muốn cậu ấy đi học đại học.
They want him to have an education.
Họ muốn cậu ấy có một nền giáo dục.
They want Mark to be successful.
Họ muốn Mark thành công.
They want Mark to be happy.
Họ muốn Mark hạnh phúc.
Học câu