17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

attract

thu hút

Xóa

compare

so sánh

Xóa

competition

cuộc cạnh tranh, sự cạnh tranh

Xóa

fad

mốt nhất thời

Xóa

consume

tiêu thụ

Xóa

media

phương tiện truyền thông

Xóa

jewellery

đồ trang sức, đồ nữ trang

Xóa

launch

ra mắt (sản phẩm)

Xóa

logo

biểu tượng

Xóa

promotion

khuyến mãi

Xóa

currently

hiện tại

Xóa

satisfaction

sự thỏa mãn, sự hài lòng

Xóa

persuasion

sự thuyết phục

Xóa

inspiration

cảm hứng