17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

clear

rõ ràng

Xóa

bored

chán, buồn chán

Xóa

re-run

(chương trình) chiếu lại

Xóa

weather forecast

dự báo thời tiết

Xóa

sunny

có nắng

Xóa

outdoor

ở ngoài trời

Xóa

live

trực tiếp

Xóa

concert

buổi hòa nhạc

Xóa

start

bắt đầu

Xóa

perfect

hoàn hảo

Xóa

event

sự kiện