Giả lập hội thoại


Nói trước

What high school did you go to?

Bạn đã đi học trường trung học nào ?

Nói sau

I went to Costessey Secondary School.

Tôi học trường Trung học Costessey.

Nói trước

Where is the school located?

Trường đó nằm ở đâu?

Nói sau

It’s located in Norwich city, United Kingdom.

Nó nằm ở thành phố Norwich, nước Anh.

Nói trước

What aspects do you like best?

Bạn thích lĩnh vực nào nhất?

Nói sau

I am fond of architecture because I love the old style.

Tôi thích ngành kiến trúc bởi vì tôi thích phong cách cổ xưa.

Nói trước

What are the teachers like?

Giáo viên ở đó như thế nào?

Nói sau

Most of the teachers there are friendly and helpful.

Hầu hết giáo viên ở đó đều thân thiện và hữu ích.

Nói trước

How long have you spent there?

Bạn học ở đó bao lâu?

Nói sau

I have only spent one year there before moving to London.

Tôi chỉ mới học ở đó 1 năm trước khi chuyển tới Luân-đôn.

Nói trước

How about the uniform?

Thế còn đồng phục thì sao?

Nói sau

We don’t wear uniforms at school, actually.

Thực ra thì chúng tôi không mặc đồng phục ở trường.

Nói trước

Do you enjoy the time there?

Bạn có thích thời gian ở đó không?

Nói sau

Certainly. I love the relaxing atmosphere with lots of green places.

Chắc chắn rồi. Tôi thích không khí thư giãn với nhiều nơi có cây xanh.

Nói trước

Will you recommend that school to others?

Bạn sẽ giới thiệu trường đó cho người khác chứ?

Nói sau

Yes, of course. I’m proud to suggest Costessey Secondary School as an ideal place to learn.

Có chứ, tất nhiên. Tôi tự hào khi giới thiệu trường Trung học Costessey là một nơi lý tưởng để học tập.