17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

hobby

sở thích

Xóa

dancing

sự nhảy múa; sự khiêu vũ

Xóa

cinema

rạp chiếu phim

Xóa

shopping

sự mua sắm

Xóa

sing

hát, ca hát

Xóa

quite

khá là

Xóa

spend

sử dụng, dùng, tiêu (tiền)

Xóa

mile

dặm

Xóa

mind

ngại, phiền, khó chịu

Xóa

swimming pool

bể bơi

Xóa

cycling

[thể thao] lái xe đạp