Học nghe

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
My name is Sarah.
Mình tên là Sarah.
I am 14 years old.
Năm nay mình 14 tuổi.
I have a pet cat.
Mình có một con mèo cưng.
My cat's name is Milo.
Tên của chú mèo là Milo.
My cat is black and white.
Con mèo mình tôi có màu đen và trắng.
Milo's paws are white.
Chân của Milo có màu trắng.
Milo's body is black.
Thân hình của Milo có màu đen.
She is very cute.
Em ý trông rất là dễ thương
Milo's fur is very soft.
Lông của Milo rất mềm.
Milo was a very small kitten.
Trước đây Milo rất nhỏ.
Milo is a very big cat.
Bây giờ thì nó rất to.
Milo cannot have kittens.
Milo không thể sinh con.
She is fixed.
Vì nó bị làm cho không thể.
Milo likes to eat.
Milo thích ăn.
Milo likes to play outside
Milo thích đi ra ngoài chơi.
Milo likes to hunt for birds.
Milo thích bắt chim.
Milo likes to hunt for mice.
Milo thích vờn chuột.
She likes her ears scratched.
Em ý thích tai mình luôn bị trầy xước.
Milo likes to sit in my lap.
Milo thích ngồi trong lòng mình.
Milo likes to sleep on my bed.
Millo thích ngủ trên giường của mình.
Milo is a good pet.
Milo là một con thú cưng yêu nhất.
Học câu