17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

black

màu đen

Xóa

white

màu trắng, bạch, bạc

Xóa

paw

chân (của thú có vuốt như mèo, chó…)

Xóa

cute

hấp dẫn, xinh xắn

Xóa

soft

mềm mại

Xóa

hunt

săn, săn bắn

Xóa

mouse

con chuột