Học nghe

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
My name is Anne.
Mình tên là Anne.
I love flowers.
Mình yêu các loài hoa.
I have a flower garden.
Mình có một vườn hoa.
My garden is in front of my house.
Khu vườn của mình ở phía trước cửa nhà
My neighbour has a garden too.
Hàng xóm của mình cũng có một khu vườn.
My garden has different types of flowers.
Khu vườn của mình có nhiều loài hoa khác nhau.
I have roses in my garden.
Mình có nhiều loại hoa hồng trong vườn.
I have tulips in my garden.
Mình có hoa tulip trong khu vườn của mình.
I have petunias in my garden.
Mình có cây thuốc lá cảnh trong khu vườn của mình.
My garden has different colours.
Khu vườn của mình có nhiều màu sắc khác nhau.
I plant red flowers.
Mình trồng những bông hoa màu đỏ.
I plant orange flowers.
Mình trồng hoa màu cam.
I plant blue flowers.
Mình trồng hoa màu xanh.
I plant purple flowers.
Mình trồng các loại hoa màu tím.
I take care of my garden.
Mình chăm sóc khu vườn.
I water my garden every day.
Mình tưới nước cho khu vườn mỗi ngày.
I kill the weeds in my garden.
Mình nhổ cỏ dại trong vườn.
I kill insects that eat my flowers.
Mình giết các loại côn trùng phá hoại hoa của mình.
I love my beautiful garden.
Mình yêu khu vườn xinh đẹp của mình.
Học câu