Học câu

Naomi Wolf : 'A Woman's Place'
Naomi Wolf: 'Vị thế của phụ nữ'
Thu âm
Nghe lại
We lack archetypes for the questing young woman, her trials by fire; for how one "becomes a woman" through the chrysalis of education, the difficult passage from one book, one idea to the next.
Chúng ta thiếu những hình mẫu để phụ nữ theo đuổi, hình mẫu cho những cuộc thử lửa của các nàng; cho định nghĩa "trở thành một phụ nữ" nhờ phá chiếc kén đến với gáio dục, con đường khó khăn bắt đầu từ một cuốn sách, một ý tưởng để đến con đường tiếp sau.
Thu âm
Nghe lại
Let's refuse to have our scholarship and our gender pitted against each other.
Hãy từ chối đem sự uyên bác và giới tính của chúng ta ra đấu với nhau.
Thu âm
Nghe lại
In our definition, the scholar learns womanhood and the woman learns scholarship;
Trong định nghĩa của chúng ta, học giả học về tính phụ nữ và người phụ nữ học được sự uyên thâm;
Thu âm
Nghe lại
Plato and Djuna Barnes, mediated to their own enrichment through the eyes of the female body with its wisdoms and its gifts.
Plato và Djuna Barnes, mở mang chính mình qua con mắt của cơ thể nữ giới với sự thông thái cùng những năng khiếu nó có.
Thu âm
Nghe lại
I say that you have already shown courage:
Tôi tuyên bố các bạn đã cho thấy sự dũng cảm:
Thu âm
Nghe lại
Many of you graduate today in spite of the post-traumatic syndrome of acquaintance rape, which one-fourth of female students undergo.
Rất nhiều bạn đã tốt nghiệp hôm nay, bất chấp hội chứng rối loạn hậu sang chấn sau khi bị hãm hiếp bởi người quen, việc mà một phần tư số sinh viên nữ đã phải trải qua.
Thu âm
Nghe lại
Many of you were so weakened by anorexia and bulimia that it took every ounce of your will to get your work in.
Nhiều bạn đã từng kiệt quệ vì chứng chán ăn tâm thần và ăn ói - những thứ đã khiến các bạn phải dùng hết ý chí để vượt qua.
Thu âm
Nghe lại
You negotiated private lives through a mine field of new strains of VD and the ascending shadow of AIDS.
Các bạn đã thương lượng về cuộc sống cá nhân giữa một vực sâu những điều gây bất an căng thẳng đến từ những bệnh hoa liễu và bóng đen bệnh AIDS ngày một lớn dần.
Thu âm
Nghe lại
Triumphant survivors, you have already "become women."
Hỡi những kẻ sống sót thắng lợi vẻ vang, các bạn đã "trở thành những người phụ nữ."
Thu âm
Nghe lại
Message No. 2 breaks the ultimate taboo for women.
Thông điệp số 2: phá vỡ vô số những điều cấm kỵ đối với phụ nữ.
Thu âm
Nghe lại
Ask for money in your lives.
Hãy sống và đòi hỏi tiền bạc.
Thu âm
Nghe lại
Expect it. Own it. Learn to use it.
Mong nhận nó. Sở hữu nó. Học cách dùng nó.
Thu âm
Nghe lại
Little girls learn a debilitating fear of money - that it's not feminine to insure we are fairly paid for honest work.
Những cô gái nhỏ phải mang nỗi sợ trước đồng tiền - rằng nó không mang tính nữ để đảm bảo ta được trả công bằng cho công việc trung thực ta làm.
Thu âm
Nghe lại
Meanwhile, women make 68 cents for every male dollar and half of marriages end in divorce, after which women's income drops precipitously.
Trong khi đó, phụ nữ làm được 68 cent khi đàn ông đã kiếm được 1 đô và một nửa sô cuộc hôn nhân kết thúc trong sự li dị, mà sau đó, thu nhập của phụ nữ sẽ tụt dốc không phanh.
Thu âm
Nghe lại
Never choose a profession for material reasons.
Đừng bao giờ chọn nghề nghiệp vì những lí do liên quan tới vật chất.
Thu âm
Nghe lại
But whatever field your heart decides on, for god's sake get the most specialized training in it you can and hold out hard for just compensation, parental leave and child care.
Nhưng dù bạn tâm huyết với lĩnh vực nào, hãy cố gắng để được huấn luyện chuyên sâu nhiều nhất có thể, để nhờ đó bạn được đền bù, có thời gian nghỉ làm mẹ và chăm sóc con cái.
Thu âm
Nghe lại
Resist your assignment to the class of highly competent, grossly underpaid women who run the show while others get the case - and the credit.
Ngăn chính mình tham gia vào những công việc liên quan đến những phụ nữ trình độ cao mà lại được trả lương thấp thậm tệ, bỏ sức để người khác cướp công.
Thu âm
Nghe lại
Claim money not out of greed, but so you can tithe to women's political organizations, shelters and educational institutions.
Hãy giành lấy tiền bạc không phải vì bạn tham lam mà vì để bạn có thể ủng hộ cho những tổ chức chính trị, nhà trú ẩn và những cơ sở giáo dục của nữ giới.
Thu âm
Nghe lại
Sexist institutions won't yield power if we are just patient long enough.
Những cơ sở giáo dục phân biệt giới tính sẽ không thể có nhiều quyền lực nếu chúng ta đủ kiên nhẫn.
Thu âm
Nghe lại
The only language the status quo understands is money, votes and public embarrassment.
Ngôn ngữ duy nhất được hiểu hiện nay là đồng tiền, lá phiếu và bôi nhọ công khai.
Thu âm
Nghe lại
When you have equity, you have influence -- as sponsors, shareholders and alumnae.
Khi bạn có giá trị, bạn sẽ có ảnh hưởng - với tư cách những người tài trợ, những cổ đông và những nữ sinh viên đại học.
Thu âm
Nghe lại
Use it to open opportunities to women who deserve the chances you've had.
Hãy dùng nó để mở ra những cơ hội mới cho những người phụ nữ xứng đáng với những cơ hội như bạn đang có.
Thu âm
Nghe lại
Your B.A. does not belong to you alone, just as the earth does not belong to its present tenants alone.
Tấm bằng cử nhân của các bạn không chỉ thuộc về mình các bạn, giống như là trái đất không thuộc về chỉ mình những tá điền hiện nay.
Thu âm
Nghe lại
Your education was lent to you by women of the past, and you will give some back to living women,
Giáo dục mà các bạn được nhận là những phụ nữ trong quá khứ cho bạn vay mượn, và bạn sẽ phải trả lại một chút cho những người phụ nữ cùng thời,
Thu âm
Nghe lại
and to your daughters seven generations from now.
và cả con cháu bạn cách ngày nay 7 thế hệ.
Thu âm
Nghe lại
Message No. 3: Never cook for or sleep with anyone who routinely puts you down.
Thông điệp số 3: ĐỪng bao giờ nấu ăn cho hoặc ngủ với bất kỳ người nào luôn hạ thấp bạn.
Thu âm
Nghe lại
Message No. 4: Become goddesses of disobedience.
Thông điệp số 4: Trở thành những nữ thần nổi loạn.
Thu âm
Nghe lại
Virginia Woolf once wrote that we must slay the Angel in the House, the censor within.
Virginia Woolf từng viết rằng chúng ta cần phải giết chết hình mẫu lí tưởng của người phụ nữ thời nay.
Thu âm
Nghe lại
Young women tell me of injustices, from campus rape coverups to classroom sexism.
Những phụ nữ trẻ nói với tôi về những bất công, từ những vụ hãm hiếp ở trường tới phân biệt giới tính trong lớp học.
Thu âm
Nghe lại
But at the thought of confrontation, they freeze into niceness.
Nhưng khi nói về sự đương đầu, họ lại đông cứng về trạng thái nhu mì.
Thu âm
Nghe lại
We are told that the worst thing we can do is cause conflict, even in the service of doing right.
Họ bảo chúng ta rằng điều tồi tệ nhất ta có thể làm là gây xung đột, ngay cả khi nó là để phục vụ cho lẽ phải.
Thu âm
Nghe lại
Antigone is imprisoned. Joan of Arc burns at the stake. And someone might call us unfeminine!
Antigone đã bị tống giam. Joan of Arc bị thiêu cháy trên giàn giáo. Và ai đó có lẽ đã gọi chúng ta là không giống như đàn bà!
Thu âm
Nghe lại