17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

deadline

hạn chót, hạn cuối

Xóa

columnist

người phụ trách chuyên mục

Xóa

circulation

tổng số phát hành

Xóa

column

mục (tờ báo)

Xóa

publicity

sự công khai

Xóa

source

nguồn (tài liệu)

Xóa

edit

biên tập

Xóa

editorial

bài xã luận

Xóa

exclusive

bài báo độc quyền, tin độc quyền

Xóa

feature

(báo chí, truyền thông) chuyên mục, chuyên đề