Học nghe

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
This is Captain Cook speaking.
Tôi là Cook, trưởng phi hành đoàn.
Our estimated time of arrival in Brisbane will be one a.m., so we've got a long flight ahead of us.
Giờ đến Brisbane theo dự kiến sẽ là một giờ sáng, vì vậy chúng ta còn cả một hành trình dài phía trước.
I hope you enjoy it.
Tôi hy vọng quý vị sẽ hài lòng về chuyến bay này.
Our hostesses will be serving dinner shortly. Thank you.
Các nữ tiếp viên của chúng tôi sẽ phục vụ bữa ăn tối ngay sau đây. Xin cảm ơn. "
It was Christmas Eve 1959, and the beginning of another routine flight.
Đó là đêm Giáng sinh năm 1959, khởi đầu của một chuyến bay như lệ thường.
The hostesses started preparing the food trays.
Các nữ tiếp viên bắt đầu chuẩn bị các khay thức ăn.
A few of the passengers were trying to get some sleep, but most of them were reading.
Một vài hành khách đang cố ngủ một chút, nhưng phần lớn là đang đọc sách báo.
There was nothing to see from the windows except the vast blackness of the Australian desert below.
Từ cửa sổ nhìn xuống không có gì ngoài khoảng tối mênh mông của sa mạc châu Úc bên dưới.
There was nothing unusual about the flight, except perhaps that the plane was nearly full.
Chuyến bay chẳng có gì bất thường, có lẽ ngoại trừ một điều rằng máy bay gần như kín chỗ.
A lot of the passengers were traveling home to spend Christmas with their families.
Nhiều hành khách đang bay về nhà để đón Giáng sinh với gia đình.
The hostesses started serving dinner.
Các nữ tiếp viên bắt đầu phục vụ bữa ăn tối.
It was a smooth and quiet flight.
Đó là một chuyến bay êm ả và yên tĩnh.
The hostesses had finished collecting the trays, and they were in the galley putting things away when the first buzzers sounded.
Các nữ tiếp viên đã thu lại các khay thức ăn và đang thu dọn mọi thứ trong khoang bếp thì những tiếng chuông đầu tiên reo lên.
One of the hostesses went along the aisle to check.
Một nữ tiếp viên đi dọc theo lối đi giữa các hàng ghế kiểm để tra.
When she came back she looked surprised.
Khi trở lại, cô ta có vẻ ngạc nhiên.
"It's amazing," she said. "Even on a smooth flight like this two people have been sick."
"Thật lạ lùng", cô ta nói. "Một chuyến bay êm ả vậy mà có đến hai người bị mệt."
Twenty minutes later nearly half the passengers were ill - dramatically ill.
20 phút sau gần một nửa hành khách đều bị bệnh – bệnh nguy kịch.
Several were moaning and groaning, some were double up in pain, and two were unconscious.
Nhiều người đang rên rỉ vì đau, một số co gập người lại và hai người đã hôn mê.
Fortunately there was a doctor on board, and he was helping the hostesses.
May mắn là trên máy bay có một bác sĩ và ông đến giúp các tiếp viên.
He came to the galley and said, "I'd better speak to the captain.
Ông bước vào nhà bếp và nói, “Tôi cần phải gặp trưởng phi hành đoàn.
This is a severe case of food poisoning.
Đây là một trường hợp ngộ độc thức ăn rất nghiêm trọng.
I think we'd better land as soon as possible."
Tôi nghĩ là chúng ta phải hạ cánh càng sớm càng tốt.”
"What caused it?" asked one of the hostesses.
Một nữ tiếp viên hỏi, “Cái gì đã gây ra trường hợp ngộ độc này?”
"Well," replied the doctor.
“Ừm”, Bác sĩ trả lời,
"I had the beef for dinner, and I'm fine.
“Tôi dùng thịt bò trong bữa ăn vừa rồi và không sao cả.
The passengers who chose the fish are ill."
Những hành khách dùng món cá đang bị bệnh.”
The hostess led him to the flight deck.
Cô tiếp viên dẫn ông ta đến buồng lái.
She tried to open the door.
Cô ta cố gắng mở cửa.
"I think it's jammed," she said.
“Tôi nghĩ là nó bị kẹt rồi”, cô nói.
The doctor helped her to push it open.
Bác sĩ giúp cô ta đẩy cửa mở ra.
The captain was lying behind the door, he was unconscious.
Trưởng phi hành đoàn đang nằm ngay sau cánh cửa, ông ta đã bị bất tỉnh.
The co-pilot was slumped across the controls, the radio operator was trying to revive him.
Viên phi công phụ đang gục trên bàn điều khiển, còn nhân viên vô tuyến điện đang cố hồi sức cho ông ta.
The doctor quickly examined the two pilots.
Bác sĩ nhanh chóng khám cho hai viên phi công.
"They just collapsed," said the radio operator.
“Họ tự nhiên gục xuống”, nhân viên vô tuyến điện nói.
"I don't feel too good myself."
“Tôi cũng cảm thấy khó chịu trong người”.
"Can you land the plane?" said the doctor.
Bác sĩ hỏi, “Anh cho máy bay hạ cánh được không?”
"Me? No, I'm not a pilot. We've got to revive them!" he replied.
“Tôi ấy à? Không, tôi không phải là phi công. Chúng ta phải làm cho họ tỉnh lại thôi!” Ông ta trả lời.
"The plane's on automatic pilot. We're OK for a couple of hours."
“Máy bay đang bay ở chế độ lái tự động. Chúng ta có thể an toàn trong một hay hai giờ nữa.”
"I don't know," said the doctor. "They could be out for a long time."
“Tôi không chắc đâu”, Bác sĩ nói. “Họ có thể bất tỉnh lâu hơn.”
"I'd better contact ground control," said the radio operator.
“Tốt hơn tôi phải tiếp xúc với đài kiểm soát ở trên mặt đất”, nhân viên vô tuyến nói.
The doctor turned to the hostess.
Bác sĩ quay lại nhìn cô tiếp viên.
"Perhaps you should make an announcement, try to find out if there's a pilot on board."
“Có lẽ cô phải thông báo xem trong hành khách có ai là phi công không.”
"We can't do that!" she said, "It'll cause a general panic."
“Không thể làm thế được đâu!” Cô ta nói, “Nó sẽ gây một sự náo động trong hành khách.”
"Well how the hell are we going to get this thing down?" said the doctor.
“Vậy chúng ta phải làm cái quái gì để hạ cái của nợ này được?”, Bác sĩ thốt lên.
Suddenly the hostess remembered something.
Thình lình cô tiếp viên nhớ ra điều gì.
"One of the passengers... I overheard him saying that he'd been a pilot in the war. I'll get him."
“Một hành khách… tôi nghe loáng thoáng là ông ta đã từng làm phi công trong thời chiến. Tôi sẽ tìm ông ta.”
She found the man and asked him to come to the galley.
Cô đi tìm người đàn ông đó và mời ông ta vào nhà bếp.
"Didn't you say you used to be a pilot?" she asked.
“Ông nói trước đây ông là phi công phải không?”, cô ta hỏi.
"Yes... why? The pilot's all right, isn't he?"
“Phải… nhưng mà sao? Phi công máy bay không sao đấy chứ?
She led him to the flight deck.
Cô ta dẫn ông ta vào buồng lái.
They explained the situation to him.
Họ giải thích tình hình cho ông ta nghe.
"You mean, you want me to fly the plane?" he said.
“Sao, quý vị muốn tôi điều khiển chiếc máy bay này à?”, ông ta nói.
"You must be joking. I was a pilot, but I flew single-engined fighter planes, and that was fifteen years ago.
“Quý vị đang giỡn đó chắc. Tôi đã là phi công, nhưng tôi lái máy bay chiến đấu một động cơ, mà lại cách đây 15 năm rồi.
This thing's got four engines!"
Chiếc này có đến 4 động cơ mà!”
"Isn't there anybody else?" he asked.
“Chứ không còn ai khác nữa sao?” Ông ta hỏi.
"I'm afraid not," said the hostess.
“Tôi e là không”, cô tiếp viên trả lời.
The man sat down at the controls.
Người đàn ông ngồi xuốn bên bàn điều khiển.
His hands were shaking slightly.
Tay ông ta run lên nhè nhẹ.
The radio operator connected him to Air Traffic Control.
Nhân viên vô tuyến nối máy cho ông ta liên lạc với đài kiểm soát không lưu.
They told him to keep flying on the automatic pilot towards Brisbane, and to wait for further instructions from an experienced pilot.
Họ yêu cầu ông ta cho duy trí chế độ lái tự động về hướng Brisbane, và chờ đợi chỉ dẫn tiếp theo của một phi công có kinh nghiệm.
An hour later the lights of Brisbane appeared on the horizon.
Một giờ sau các ánh đèn của thành phố Brisbane xuất hiện ở chân trời.
He could see the lights of the runway shining brightly beyond the city.
Người phi công bất đắc dĩ đã có thể thấy các ánh đèn dọc theo đường băng chiếu sáng rực rỡ ở phía bên kia thành phố.
Air Traffic Control told him to keep circling until the fuel gauge registered almost empty.
Đài kiểm soát không lưu yêu cầu ông ta cứ lượn vòng quanh phi trường cho đến khi đồng hồ báo xăng chỉ mức gần cạn xăng.
This gave him a chance to get used to handling the controls.
Điều này cho phép ông ta có cơ hội làm quen với thao tác trên bàn điều khiển.
In the cabin the hostesses and the doctor were busy attending to the sick.
Trong khoang máy bay các cô tiếp viên và bác sĩ đang bận rộn chăm sóc những người bệnh.
Several people were unconscious.
Lúc này nhiều người đã bất tỉnh.
The plane circled for over half an hour.
Máy bay cứ lượn vòng hơn nửa tiếng đồng hồ.
The passengers has begun to realize that something was wrong.
Các hành khách đã nhận ra có điều gì đó bất thường.
"What's going on? Why don't we land?" shouted a middle-aged man.
“Chuyện gì vậy? Tại sao chúng ta lại không hạ cánh?” Một người đàn ông trung niên la lên.
"My wife's ill. We've got to get her to hospital!"
“Vợ tôi bị bệnh. Chúng tôi phải đưa cô ấy vào bệnh viện.”
A woman began sobbing quietly.
Một người phụ nữ bắt đầu khóc thút thít.
At last the plane started its descent.
Cuối cùng máy bay bắt đầu hạ độ cao.
Suddenly there was a bump which shook the plane.
Thình lình có tiếng va chạm mạnh làm rung chuyển máy bay.
"We're all going to die!" screamed a man.
“Tất cả chúng ta sắp chết mất!” một người đàn ông la lên.
Even the hostesses looked worried as panic began to spread through the plane.
Ngay cả các cô tiếp viên cũng có vẻ lo lắng khi sự hốt hoảng bắt đầu lan ra khắp máy bay.
"It's all right!" someone said, "The pilot's just lowered the wheels, that's all."
“Không sao đâu!”, có ai đó thốt lên, “Phi công mới chỉ thả bánh xe ra, có vậy thôi.”
As the plane approached the runway they could see fire trucks and ambulances speeding along beside the runway with their lights flashing.
Khi máy bay tiến gần đường băng người ta có thể thấy xe cứu hỏa và xe cứu thương lao vun vút cặp bên hông đường băng với đèn nhấp nháy liên hồi.
There was a tremendous thump as the wheels hit the tarmac, bounced twice, raced a long the runway and screeched to a halt.
Có một tiếng động mạnh dữ dội khi các bánh xe chạm đường băng, nảy lên hai lần, máy bay chạy lướt trên đường băng và thắng rít lại.
The first airport truck was there in seconds.
Chỉ trong nháy mắt chiếc xe đầu tiên của phi trường đã xuất hiện.
"That was nearly a perfect landing. Well done!" shouted the control tower.
“Cuộc hạ cánh gần như hoàn hảo. Khá lắm!” Đài kiểm soát la lên.
"Thanks," said the man. "Any chance of a job?"
“Cảm ơn”, người phi công bất đắc dĩ nói. “Có cơ may nào xin được một việc làm không?”
Học câu