17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

message

tin nhắn, lời nhắn

Xóa

phone

điện thoại, dây nói

Xóa

scene

cảnh (vở kịch, bộ phim, sách...)

Xóa

appearance

vẻ bề ngoài, ngoại hình, diện mạo

Xóa

association

hiệp hội

Xóa

concept

khái niệm, quan niệm

Xóa

customer

khách hàng (cửa hàng; doanh nghiệp)

Xóa

death

cái chết

Xóa

discussion

sự thảo luận, cuộc thảo luận

Xóa

housing

nhà ở (nói chung)

Xóa

inflation

sự lạm phát

Xóa

insurance

bảo hiểm

Xóa

mood

tâm trạng, khí sắc

Xóa

woman

phụ nữ

Xóa

advice

lời khuyên

Xóa

blood

máu

Xóa

effort

sự cố gắng, sự nỗ lực

Xóa

expression

sự diễn tả, sự bày tỏ

Xóa

importance

tầm quan trọng

Xóa

opinion

ý kiến, quan điểm