17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

verbal

bằng lời nói, hữu ngôn

Xóa

practice

luyện tập

Xóa

outdated

lỗi thời

Xóa

glimpse

cái nhìn lướt qua

Xóa

code

quy tắc

Xóa

casually

bình thường, không trang trọng

Xóa

memo

thông báo nội bộ

Xóa

principle

nguyên tắc

Xóa

reinforce

củng cố, tăng cường

Xóa

expose

cho ai có cơ hội trải nghiệm