Học nghe

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
Good evening. It's 11.15... and it's time for 'Olympic Report'.
Xin chào quí vị. Bây giờ là 11 giờ 15... đã đến giờ xem tường thuật về Thế vận hội.
Our report tonight is coming live by satellite from the Olympic Games.
Bản tường thuật tối nay được tường thuật trực tiếp từ Thế vận hội qua vệ tinh.
Good evening. Well, today's most important event was certainly the women's 200 metres freestyle.
Xin chào quí vị. Cuộc thi đấu quan trọng nhất hôm nay chắc chắn là môn bơi lội tự do 200 mét nữ.
The American, Doris Kennedy, was first and got the gold medal.
Vận động viên Mỹ là Doris Kennedy đã về nhất và đoạt huy chương vàng.
She swam the 200 metres in a new world record time of 1 minute 58 seconds.
Chị ấy đã bơi 200 mét với kỷ lục thế giới mới là 1phút 58 giây.
The U.S.A won two gold medals yesterday, and three the day before, so in the first three days they've won six "golds".
Hoa kỳ đã đoạt hai huy chương vàng ngày hôm qua, ba huy chương vàng ngày hôm kia, vậy trong ba ngày đầu tiên họ đã đạt được 6 huy chương vàng.
This is Jack Lumber from Canada.
Đây là Jack Lumber, người Canađa.
This morning he won the men's javelin final.
Sáng nay anh đã thắng trong cuộc thi chung kết nam môn ném lao.
At his first attempt he threw javelin over 100 metres.
Ngay lần ném đầu tiên, anh ném 100 mét.
Nobody has ever done this before.
Trước đây chưa ai ném xa như vậy.
Unfortunately there was nearly a terrible accident in the javelin event.
Không may là suýt nữa đã có một tai nạn kinh khủng sảy ra trong cuộc thi ném lao.
Henry Fraser, the British competitor, slipped when he was throwing his javelin and it hit a judge in the foot. Luckily, it didn't hurt him.
Henry Fraser, đấu thủ người Anh, bị trượt chân trong khi ném lao và lao đã rơi trúng chân một giám khảo. May là ông ấy không bị thương.
Here we are in the Olympic Gymnasium.
Hiện giờ chúng ta đang ở phòng biểu diễn thể dục dụng cụ Thế vận hội.
Olga Ivanov, the fifteen year old Russian gymnast, has just finished her display.
Olga Ivanov, vận động viên thể dục dụng cụ người Nga, 15 tuổi vừa mới biểu diễn xong.
We're waiting for the results now.
Chúng ta hãy chờ xem kết quả.
And here's the result! She's got an average of 9.5 points.
Kết quả đây rồi! Cô ấy đạt diểm trung bình là 9,5 điểm.
That's the best score today! Olga's won the gold medal!
Đó là điểm cao nhất hôm nay! Olga đã đoạt huy chương vàng!
We're just waiting for the last jumper.
Chúng ta đang chờ người nhảy cuối cùng.
Ted Kelly, from Britain, is going to jump.
Ted Kelly, người Anh, sắp sửa nhảy.
The bar is at 2.30 metres.
Xà ngang cao 2 mét 30.
Now he’s beginning his final attempt...
Bây giờ anh ta đang bắt đầu lần nhảy cuối cùng.
And he jumped. Ooh! He's crashed into the bar! He's landing. The bar's fallen. Is he hurt?
Anh ấy nhảy rồi. Ồ! Anh ấy chạm vào xà ngang! Anh ấy đang rơi. Xà ngang đã rớt xuống. Anh ấy có bị thương không?
No, no, he's all right. He's getting up and walking away. But he's a very disappointed man.
Không, anh ấy không bị gì cả. Anh ấy đứng dậy và bỏ đi. Nhưng anh ấy rất thất vọng.
Học câu