Hội thoại giả lập - Review 1: Cuộc nói chuyện giữa An và Mi qua điện thoại


Giả lập hội thoại


Nói trước

Mi, are you at home alone?

Mi, bạn có ở nhà một mình không?

Nói sau

No. Everybody is at home.

Không. Mọi người đều ở nhà.

Nói trước

Where’s your mum? Is she cooking in the kitchen?

Mẹ của bạn ở đâu? Cô ấy đang nấu ăn trong nhà bếp à?

Nói sau

No. She’s watering the plants in the garden.

Không. Mẹ tớ tưới cây trong vườn.

Nói trước

And where’s you dad?

Và bố của bạn ở đâu?

Nói sau

He’s in the living room.

Bố tớ đang ở trong phòng khách

Nói trước

What’s he doing?

Chú ấy đang làm gì?

Nói sau

He’s listening to the radio.

Bố đang nghe radio.

Nói trước

What about your younger brother? Is he with your mum?

Còn em trai thì sao? Cậu bé có ở cùng mẹ cậu không?

Nói sau

No. He’s sleeping in my bedroom. My cousin, Vi, is here too.

Không. Nó đang ngủ trong phòng ngủ của tôi. Em họ của tôi, Vi, cũng ở đây.

Nói trước

What’s she doing?

Em ấy đang làm gì?

Nói sau

She’s watching TV.

Em ấy đang xem TV.