Danh sách câu

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
Mi, are you at home alone?
Mi, bạn có ở nhà một mình không?
No. Everybody is at home.
Không. Mọi người đều ở nhà.
Where’s your mum? Is she cooking in the kitchen?
Mẹ của bạn ở đâu? Cô ấy đang nấu ăn trong nhà bếp à?
No. She’s watering the plants in the garden.
Không. Mẹ tớ tưới cây trong vườn.
And where’s you dad?
Và bố của bạn ở đâu?
He’s in the living room.
Bố tớ đang ở trong phòng khách
What’s he doing?
Chú ấy đang làm gì?
He’s listening to the radio.
Bố đang nghe radio.
What about your younger brother? Is he with your mum?
Còn em trai thì sao? Cậu bé có ở cùng mẹ cậu không?
No. He’s sleeping in my bedroom. My cousin, Vi, is here too.
Không. Nó đang ngủ trong phòng ngủ của tôi. Em họ của tôi, Vi, cũng ở đây.
She’s watching TV.
Em ấy đang xem TV.
Học câu