17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

alone

một mình

Xóa

garden

vườn

Xóa

radio

đài cát-xét

Xóa

cousin

em họ