17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

birthday

ngày sinh, sinh nhật

Xóa

party

tiệc; buổi liên hoan

Xóa

homework

bài làm ở nhà

Xóa

losing

đánh mất, mất (thứ gì đó)

Xóa

liar

kẻ nói dối

Xóa

leads

dẫn, chỉ dẫn