Danh sách câu

Thuộc: 10 - Chưa thuộc: 20
Last weekend I went to a seafood restaurant on Main Street.
Cuối tuần qua tôi đã đi đến một nhà hàng hải sản trên Main Street.
It was fresh with a great house dressing.
Nó khá là tươi với một bộ áo hình ngôi nhà tuyệt vời.
I really enjoyed the spices it was cooked in.
Tôi thực sự rất thích các loại gia vị được nấu chín.
The vegetables were good - very fresh and tasty.
Các loại rau khá ngon - rất tươi và ngon.
For dessert, I had ice cream.
Với món tráng miệng, tôi đã ăn kem.
It’s usually delicious but this time it was much too sweet.
Nó thường ngon nhưng lần này thì quá ngọt.
I couldn’t eat much because I am on a diet.
Tôi không thể ăn nhiều vì tôi đang ăn kiêng.
I had a cup of tea to drink.
Tôi uống một tách trà.
Oh, it was delicious.
Ồ, ngon quá.
Học câu