17
Các từ còn yếu
0
Khá vững
0
Các từ nắm vững

Từ có trong bài

Xóa

seafood

hải sản

Xóa

fresh

mới, tươi

Xóa

spices

gia vị

Xóa

diet

ăn kiêng

Xóa

delicious

thơm tho, ngon lành