Giả lập hội thoại


Moc Chau has recently become a popular tourist attraction that draws travellers throughout the year.

Mộc Châu gần đây đã trở thành một điểm thu hút khách du lịch phổ biến trong những năm qua.

People are attracted to this lovely town to admire its endless hills.

Mọi người bị thu hút tới thị trấn xinh đẹp này để chiêm ngưỡng những ngọn đồi vô tận của nó.

The picturesque scenery here is unlike anything else in Viet Nam.

Phong cảnh đẹp như tranh vẽ ở đây không giống với bất cứ thứ gì khác ở Việt Nam.

Many places remain untouched by people.

Nhiều nơi vẫn không bị ảnh hưởng bởi con người.

Apart from its fabulous scenery, Moc Chau is also famous for its local dishes, which are new to outsiders.

Ngoài phong cảnh tuyệt vời, Mộc Châu còn nổi tiếng với những món ăn địa phương, những món ăn mới cho người ngoài.

People usually try them out of curiosity and end up falling in love with their amazing taste.

Mọi người thường thử chúng vì tò mò và cuối cùng trở nên yêu thích hương vị tuyệt vời của chúng.

Anotherattraction of this small own is its honest and friendly people.

Sự khác biệt của thị trấn nhỏ này là những người chân thành và thân thiện .

Visiting small villages in Moc Chau, tourists are welcomed into the locals' homes and treated with homemade corn wine.

Tham quan các làng nhỏ ở Mộc Châu, du khách được chào đón vào nhà của người dân địa phương và được thưởng thức rượu bắp tự làm.

The warm and open hospitality ofthe people here has made it a delightful experience for domestic as well as international visitors.

Sự hiếu khách nồng hậu và cởi mở của người dân ở đây đã làm cho nó trở thành một trải nghiệm thú vị cho du khách trong nước cũng như du khách quốc tế.

Located on 187 kilometres from Ha Noi, Moc Chau can easily be reached by both private and public transport.

Nằm cách 187 km từ Hà Nội, Mộc Châu có thể dễ dàng đi đến bằng cả phương tiện giao thông công cộng và tư nhân.