Nói trước

Nick, have you ever taken part in a sports competition?

Nick, bạn từng tham gia một cuộc thi thể thao chưa?

Nói sau

Yes, I have, a skiing competition. But I didn't win any prizes.

Có. Một cuộc thi trượt tuyết. Nhưng tôi không thắng được giải nào.

Nói trước

Have you ever been to another country?

Bạn từng đến quốc gia khác chưa?

Nói sau

Yes, I am now here in Viet Nam, and I've been to Canada, too.

Có, tôi hiện ở Việt Nam và từng đến Canada.

Nói trước

Have you ever watched a cartoon series?

Bạn từng xem một bộ phim hoạt hình chưa?

Nói sau

Oh, several. But I like The Adventures of Peter Pan best.

Vài bộ. Nhưng tôi thích Cuộc phiêu lưu của Peter Pan nhất.

Nói trước

Thank you, Nick.

Cảm ơn Nick.